Kto sme?

Sme skupina mladých a cieľavedomých právnikov (ľudí), ktorá pracuje pod taktovkou kvalitných a skúsených advokátov. Spolu tvoríme rodinnú advokátsku kanceláriu, ktorá sa môže pýšiť svojou trojgeneračnou históriou. Našu prácu neberieme len ako bežné povolanie ale poznanie a ochranu práva považujeme za rodinné dedičstvo, ktorým môžeme slúžiť spoločnosti pri presadzovaní spravodlivosti.

Naša Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. vznikla v roku 2016 zlúčením dvoch tradičných advokátskych kancelárií, a to JUDr. Róberta SLAMKU a JUDr. Antona SLAMKU, ktorí poskytovali právne služby od roku 1992, ku ktorým sa pridal ich dlhoročný koncipient JUDr. Pavol VARGAEŠTOK.

Ponúkame

Vďaka mnohoročným skúsenostiam vieme našim klientom poskytnúť právnu pomoc s profesionálnym prístupom v riešení ich životných situácií vo všetkých právnych oblastiach.

Ponúkame komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace s prvozápisom, zápisom zmien či výmazom informácii do Registra partnerov verejného sektora, ako aj komplexné poradenstvo a služby súvisiace s novým Nariadením Európskej únie upravujúcim ochranu osobných údajov (GDPR) a služby zodpovednej osoby, súčinnosť a poradenstvo pri prechode na nové pravidlá v GDPR.

Skúsenosti

Medzi našich klientov patria napr. obchodné spoločnosti z oblastí:


 • ťažby plynu a ropy, energetiky
 • nábytkárskeho priemyslu
 • odevného priemyslu
 • farmácie, zdravotníctva a zdravotníckych pomôcok, hygieny
 • poľnohospodárstva, európskych fondov a dotácií
 • informačných technológií
 • stavebníctva

Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. a jej partneri poskytujú právne poradenstvo aj pre:

 • poľovnícke združenia
 • neziskové organizácie
 • občianske združenia
 • fondy
 • niekoľko rokov poskytuje právne služby a poradenstvo aj jednej z najväčších registrovaných cirkví v Slovenskej republike
 • prvovýrobcovia

RIEŠENIA PRE RODINNÉ FIRMY vo forme vytvorenia rodinného holdingu ktorého cieľom je ochranu pred nástrahami a rizikami, ktoré môžu nastať z podnikania, a preto jeho funkciou je ochrana a správa jednotlivých aktív, najmä majetkových podielov v obchodných spoločnostiach tak aby sa predchádzalo rizikám.

Rýchlosť

Život niekedy prináša situácie, v ktorých treba konať rýchlo. A v oblasti práva to platí dvojnásobne. Vďaka rozmiestneniu našich pracovísk prakticky po celom Slovensku a s tým súvisiacimi konexiami, vieme byť našim klientom vždy blízko, aby sme mohli okamžite reagovať na ich potreby a poskytnúť im kvalitné právne poradenstvo a to 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Kvalita

Rýchlosť nevylučuje kvalitu. Držíme sa zásady, že len kvalitne odvedená práca prináša výsledky. Naši klienti sa o tom presvedčili už mnohokrát a preto je dôslednosť a vysoká profesionalita to, čo definuje našu spoluprácu s klientami.

Diskrétnosť

Uvedomujeme si, akú cenu majú v dnešnej dobe informácie a najmä ako dokážu poškodiť, ale aj pomôcť. Diskrétnosť a ochrana informácii sú preto pilierom našej práce. U nás budú vaše osobné a firemné údaje pod ochranou.

Aktuality

Blog

demo
PRIDANÉ 11 júl, 2023

Rodinný podnik – nový pojem v právnom poriadku Slovenskej republiky

Pavol VARGAEŠTOK

Právna úprava pojmu „ Rodinný podnik  “ do slovenskej legislatívy zakomponovala novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ( https://www.slov-lex.sk/pravne ...

Čítaj ďalej
demo
PRIDANÉ 13 apríl, 2022

Procesná neprípustnosť žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti v prípade porušenia predkupného práva podielového spoluvlastníka

Pavol VARGAEŠTOK

Porušenie zákonného predkupného práva je upravené v § 140 Občianskeho zákonníka, avšak jedným z pálčivých problémov, kde nie je jednoznačná právna úprava a v konaniach pred súdmi môže viesť jej ...

Čítaj ďalej
demo
PRIDANÉ 22 február, 2022

Právnická osoba ( družstvo ) ako blízka osoba pri prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na základe nepeňažného vkladu do družstva – bolo porušené predkupné právo?

Pavol VARGAEŠTOK

Porušenie zákonného predkupného práva je upravené v § 140 Občianskeho zákonníka, avšak jedným z pálčivých problémov, kde nie je jednoznačná právna úprava a v konaniach pred súdmi môže viesť jej ...

Čítaj ďalej

Klienti

 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • sec
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo

Neváhajte nás kontaktovať